ANAYASA MAHKEMESİ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇERÇEVE STATÜSÜNÜ İPTAL ETMİŞTİR.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü federasyonları sözüm ona daha demokratik daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak için Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsünü hazırlamış ve bu statüyü 14.07.2004 Tarihli ve 25522 sayılı resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koymuş idi.  Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar da bu çerçeve statüye dayanarak kendi ana statülerini hazırlamış genel kurullarını oluşturmuş, ana statülerini genel kurullarında oylatarak yönetim kurullarını ve başkanlarını seçmişlerdi. Bugüne kadarda ufak tefek bazı değişiklikler yapılarak bugüne kadar bu hiç de demokratik olmayan statüler kullanılmıştır.
       Taekwondo Federasyonu da 2006’da Ana statüsünü,  aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim ANAYASA Mahkemesinin iptal (19.04.2010 tarih ve 27526 sayılı resmi gazete ilanı) etmiş olduğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çerçeve statüsünü dayanak alarak kendi tespit ettiği delegelerle ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün atama yoluyla tespit ettiği delegelerle genel kurulunu toplamış, ana statüsünü seçimle onaylattırarak başkan ve yönetim kurullarını seçmişti. 2008 yılında aynı şekilde seçilmişlerdi. Bu seçimler esnasında federasyon yetkilileri statülerin boşluklarından faydalanarak her zaman kendilerini seçtirecek delege yapısı oluşturmuşlardır. Bu hiç de adil olmayan uygulamalardan yetkili birimlere her zaman itirazlarımızı yapmışızdır. O tarihlerden bu yana birçok spor adamı ve şahsım bu adaletsiz durumlarla ilgili mücadelemizi hukuki zeminlerde kalmak şartıyla yapmaktayız. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün mevcut federasyonların arkasında durma kararlılığı sebebiyle hiçbir sonuç alamamıştık. 
Her zaman özerklikten yana olmama rağmen özerkliğin bu şeklinin ve bu statülerin kurtların kuzulara boğdurulma şekli ve statüleri olduğunu söyledim. Halende bu düşüncem devam etmektedir.
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çerçeve statüsünün ve ona bağlı olarak hazırlanan Taekwondo Federasyonu ana statüsünün bazı maddelerinin hukuka uygun olmadığı, Anayasamıza, Kanunlarımıza aykırı olması sebebiyle bende farklı konularda olmak üzere 2006 ve 2008 deki seçimlerden hemen sonra uygun görmediğim maddeler için iptal davası açmıştım. Bu iptal davaları halen Danıştay 10. Dairesinde devam etmektedir. Şahsımın açtığı iptal davası halen devam ederken,    BASKETBOL camiasında yaşanan bir sorun üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çerçeve statüsünün bazı maddelerinin iptali için açılmış olan davadaki ANAYASAYA aykırılık savını ciddiye alan Danıştay ( 10. Daire)  bu itirazı Anayasa mahkemesine taşımıştır. Anayasa mahkemesi itirazı incelemiş ve bu çerçeve statüsünün bu halini Anayasaya, Kanunlara aykırı bularak Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Çerçeve Statüsünü iptal etmiştir. ANAYASA Mahkemesinin gerekçeli kararı 19.04. 2010 da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  (EK;19.03.2010 tarih ve 27526 sayılı Resmi Gazete Anayasa mahkemesi gerekçeli karar ilanı)                                    Türk sporunun geleceğini çok yakından ilgilendiren ve büyük önem arz eden Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararının üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına rağmen yazılı ve görsel basında yeteri kadar önemsenip yer verilmediği düşüncesiyle camiamızla paylaşma gereği duydum.
         Ana yasa mahkemesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çerçeve statüsünü iptal etmiş.     Mahkeme her hangi bir karışıklığa sebep olmaması düşüncesiyle bu kararını geçmişe yönelik uygulanmasını uygun görmemiş,   yeni Çerçeve Statüsünün hazırlanması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bir yıl süre vermiştir.
  Taekwondo federasyonu ve diğer federasyonların ana statüleri hükmünü kaybetmiştir. Yukarıda bahsettiğim mahkeme kararından da anlaşılacağı üzere mahkeme kararları doğrultusunda yeni çerçeve statü ve ona bağlı olarak federasyonlar ana statüsü hazırlanacak ve tekrar genel kurulla delegelere onaylattırılacaktır. Tabiki Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bu yeni durum karşısında özerklikten vazgeçmez ise.
 Bu mahkeme kararı demek 2011 in başlangıcından itibaren önümüzdeki dönemde federasyonlarda birçok şeylerin değişeceğidir. Muhtemelen 2011’e de kalmadan. O yüzden bütün camiamızın bu yeni döneme hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
 Taekwondo sporuna katkıda bulunmak ve söz sahibi olmak istiyorsak delege olmalıyız özellikle bu yılki maçlara kulüpler olarak katılmalıyız. 
  Haklarımızı hukuki zeminlerde kalmak şartıyla BASKETBOL federasyonu örneğinde olduğu gibi sonuna kadar hiç korkmadan savunmalıyız.  
 Adaletin herkes için aynı uygulanmasının sağlanması ve federasyonumuzun eski kurumsal ve güvenilir yapısına kavuşturulması için ;                    
 (EK;19.03.2010 tarih ve 27526 sayılı Resmi Gazete Anayasa mahkemesi gerekçeli karar ilanı).

    01.05.2010
ESKİ FEDERASYON BAŞKANI
      CENGİZ YAĞIZ   
 
 İlgili haberi okumak için aşağıdaki linke tıklayınız...
Anayasa Mahkemesi GSGM Çerçeve Statü İptali
Türk Taekwondo Haber ve Bilgi Portalı - Pazar, 02 Mayıs 2010

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.